Das&Boom Das&Boom KIDS!
NIEUWS RECHT OP NATUUR
29 | 12 | 2014
Otterpopulatie breidt zich uit, maar inteelt neemt toe
Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van de jaarlijkse monitoringsronde van de winterperiode 2013/2014. Deze laten zien dat de otterpopulatie in 2013 opnieuw is toegenomen. Het aantal wordt nu geschat op zo’n 140 otters. Minder gunstig is dat uit de DNA-analyses naar voren komt dat individuele otters steeds minder genetische variatie vertonen als gevolg van inteelt.

04 | 11 | 2014
Rechter stelt Das&Boom in het geljk
Op dinsdag 4 november 2014 heeft de rechter uitspraak gedaan inzake het hoger beroep Staat versus Das&Boom en SON over het beter beschermen van de otterpopulatie.
De rechter heeft het merendeel van de grieven van de Staat weerlegd.

De rechter heeft de Staat opgedragen binnen één jaar alle urgente knelpunten voor otters op te lossen e binnen twee jaar de overige knelpunten.


28 | 05 | 2014
Domper op Wereld-otterdag voor Nederlandse otters
Precies een jaar geleden droeg de rechter de Nederlandse Staat op alle gevaarlijk otter-oversteek plekken binnen één jaar op te lossen
Das&Boom en Otterstation Nederland zijn verbolgen nu blijkt dat afgelopen jaar 1/3 van de Nederlandse otterpopulatie is doodgereden waarvan bijna de helft bij reeds bekende knelpunten.


08 | 01 | 2014
Otter gesignaleerd in de Nieuwkoopse Plassen
Geweldig nieuws, een otter gesignaleerd in de Nieuwkoopse Plassen. In het kielzog van dit goede nieuws lezen we dat Natuurmonumenten en de waterschappen dit meteen uitleggen als bekroning van hun inzet voor de waterkwaliteit : ''Blijkbaar gedijt de otter nu ook in de drukke Randstad weer.'' Maar gaat het werkelijk zo goed met de otter?

12 | 08 | 2013
Juridische analyse uitspraak otter- en korhoenproces
Jacqueline Zijlmans analyseerde de gerechterlijke uitspraken in de otter- en korhoenzaak in tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht, van juli 2013. Bekijk hier het artikel.

15 | 06 | 2013
Verkoop Natuurgebieden Stopt
Das&Boom is verheugd over het besluit van staatssecretaris Dijksma dat Staatsbosbeheer geen natuurgebieden meer hoeft te verkopen om 100 miljoen euro te bezuinigen.

22 | 05 | 2013
Rechter ontslaat de staat van zorgplicht
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Das&Boom om de verkoop van 16 natuurgebieden in Daarle door Staatsbosbeheer te verhinderen af. 'Een teleurstellende en politieke uitspraak. Het voorzorgbeginsel van internationale natuurwetgeving wordt met voeten getreden. De bewijslast dat geen sprake is van ernstige of onomkeerbare schade ligt kennelijk niet meer bij voorstanders van een ingreep op de natuur, maar bij de tegenstanders. Beschermde soorten buiten de EHS zijn hiermee vogelvrij verklaard. Onbegrijpelijk en gevaarlijk', aldus Jaap Dirkmaat van Das&Boom

22 | 05 | 2013
Uitspraak creëert meer kansen voor de otter
Das&Boom en Otterstation Nederland hebben staatssecretaris Bleker in 2012 aangeschreven, om maatregelen te nemen om het duurzaam voortbestaan van de otter in Nederland veilig te stellen. Wegens het uitblijven van de benodigde maatregelen hebben Das&Boom en Otterstation Nederland de Staat gedagvaard, 25 maart 2013 heeft de zitting plaatsgevonden.
Vandaag is de uitspraak gedaan. Het hof gebiedt de Staat om het onderzoek naar de otterpopulatie voort te zetten en te financieren totdat de otter duurzaam kan voortbestaan in Nederland.
Ook moet de Staat alle knelpunten oplossen; knelpunten zijn voor de otter gevaarlijke verkeersituaties. Alle reeds bekende knelpunten moeten binnen 1 jaar 'ottervriendelijk' gemaakt zijn.

10 | 05 | 2013
Kort geding van Das&Boom tegen SBB en staat
Das&Boom maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de voorgenomen verkoop van gronden van Staatsbosbeheer, voor de dier- en plantensoorten die de betreffende gronden gebruiken als leef- en/of foerageergebied dan wel groeiplaats. Deze zorgen hebben wij al diverse malen bij zowel Staatsbosbeheer als de Staatssecretaris geuit en toegelicht. De voorgenomen verkoop strijdig met natuurbeschermingswet(ten), en daarmee onrechtmatig.

12 | 04 | 2013
Jaap Dirkmaat ontvangt Oudemansmedaille
Vrijdag 12 april reikte Hans Wijers, voorzitter van Natuurmonumenten, tijdens het Voorjaarsforum in Amersfoort de Oudemansmedaille uit aan Jaap Dirkmaat, voorzitter van Das&Boom, en directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

1 2
REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA