Das&Boom Das&Boom KIDS!
Kort geding van Das&Boom tegen SBB en staat
10 | 05 | 2013
Das&Boom heeft Staatsbosbeheer gesommeerd om zo spoedig mogelijk te bevestigen dat zij niet tot verkoop van de percelen nabij Daarle zullen overgaan, noch van delen van de overige 17.000 hectare aan natuurgebieden liggend buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast heeft Das&Boom de Staatssecretaris verzocht te bevestigen dat zij Staatsbosbeheer zal opdragen om af te zien van de verkoop van de gronden of dat ze geen goedkeuring zal verlenen voor verkoop van de gronden tot het moment waarop de rechter zich heeft uitgesproken over de rechtmatigheid van de verkoop.
Wegens het uitblijven van de nodige maatregelen, is Das&Boom naar de rechtbank gestapt. Woensdag 15 mei zal om 10:00 het kort geding van Das&Boom tegen Staatsbosbeheer en de staat plaatsvinden.

Bekijk hier de dagvaarding

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA