Das&Boom Das&Boom KIDS!
Otter gesignaleerd in de Nieuwkoopse Plassen
08 | 01 | 2014
Geweldig nieuws vandaag, er is een otter gesignaleerd in de Nieuwkoopse Plassen! De otter is een prachtig dier, die van oudsher hoort bij het waterrijke Nederland. In het kielzog van dit goede nieuws lezen we dat Natuurmonumenten en de waterschappen dit meteen uitleggen als bekroning van hun inzet voor de waterkwaliteit: “Blijkbaar gedijt de otter nu ook in de drukke Randstad weer.”

Maar gaat het werkelijk zo goed met de otter? Een paar feiten:
• Vorig jaar zijn middels genetische identificatie 87 individuele otters geïdentificeerd, men schat de huidige Nederlandse populatie in op circa 100 dieren.
• 26 daarvan sneuvelden vorig jaar in het verkeer, waarvan 13 bij reeds bekende verkeersknelpunten.
• Hiernaast is inteelt een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de otter. Hoewel genetisch onderzoek onmisbaar is, heeft de Staat dit onderzoek in 2011 beëindigd.

Om te voorkomen dat de otter in Nederland voor de tweede keer uitsterft, hebben Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland (SON) twee jaar geleden de Staat voor de rechter gesleept. De rechtbank stelde Das&Boom en SON grotendeels in het gelijk; in het vonnis is bepaald dat de Staat binnen één jaar alle gevaarlijke verkeersknelpunten voor otters moet oplossen, en weer geld beschikbaar moet stellen voor het genetische onderzoek.
Echter, in plaats van deze oversteekplaatsen daadwerkelijk aan te pakken, ging de Staat op het laatste moment in hoger beroep. De Staat beweert dat het aantal verkeersslachtoffers geen negatief effect heeft op de otterpopulatie, en dat ook het genetisch onderzoek vindt niet echt noodzakelijk is.

Het lijkt of de geschiedenis zich herhaalt: Al jaren voordat in 1988 de laatste otter in het verkeer sneuvelde, waarschuwden Das&Boom en vele natuurorganisaties, dat de otter bij ongewijzigd beleid zou uitsterven. Nu, anno 2014 laat de Staat de otter alweer uitsterven.
Das&Boom hoopt dan ook dat de rechtbank bij haar oorspronkelijk uitspraak blijft en de otter behouden blijft voor ons land.
Dat zou pas echt goed nieuw zijn.


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA