Das&Boom Das&Boom KIDS!
Rechter ontslaat de staat van zorgplicht
22 | 05 | 2013
Door de uitspraak kunnen staatssecretaris Dijksma en Staatsbosbeheer verder gaan met de verkoop per opbod van ruim 32 hectare landschapselementen en kleine natuurterreinen rondom Daarle. Tijdens de zitting gaf de landsadvocaat aan dat zij geen kettingbeding voor instandhouding en beheer van de terreinen op wil nemen omdat daardoor de animo van de gronden nihil zou zijn.
Staatsbosbeheer heeft voor de periode 2012 - 2016 een financiele taakstelling gekregen van 100 miljoen euro. Nadat onder Rutte I door staatssecretaris Bleker tevergeefs is geprobeerd om Staatsbosbeheer te dwingen tot verkoop, lijkt na een reorganisatie deze verkoop van gronden de enige manier om aan de taakstelling te voldoen. Hiervoor wordt beoogd 17.000 hectare grond buiten de Ecologische Hoofd Structuur, zoals houtwallen, elzensingels, ruilverkavelingsbosjes en zelfs kleine natuurterreinen te verkopen.
De eerste pilot in Daarle zorgde voor een golf van opwinding. Stichting Das&Boom spande een rechtszaak aan. Tijdens deze rechtszaak bleek dat in de directe nabijheid van de landschapselementen rondom Daarle alleen al 59 beschermde broedvogelsoorten -waarvan 9 rode lijst soorten- voorkomen.
Tijdens een hoorzitting van de vaste Kamercommissie in de Tweede Kamer werd bepaald dat de aanvankelijk vier geplande verkoopfases na de eerste fase opgeschort zouden worden om te evalueren. Deze evaluatie moet 12 juni gepresenteerd worden aan de Tweede Kamer. De vraag hoe je een proces kan evalueren als bij aanvang niet bekend is wat de natuurwaarden van het gebied zijn, blijft onbeantwoord. Ook is twijfelachtig hoe in zo'n korte periode een reƫle evaluatie gehouden kan worden, de gewijzigde eigendomssituatie is nog geen maand oud. Rest nog dat de Staatssecretaris alle nieuwe eigenaren om toestemming moet vragen om het gebied te mogen betreden voor de evaluatie.

Lees hier de uitspraak

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA